Medisana

Medisana

Savetovalište

Predstavljanje nemačkih merača pritiska-Medisana, kao i Philips respiratornog programa ( inhalatori kratkog vremena inhalacije), saveti o pravilnom korišćenju istih, saveti za zdravlje, mogućnost provere pritiska aparatom sa govornom funkcijom.

U apotekama

Prikaži današnje promocije